Minggu, 11 September 2011

HABIB ALI BIN JA'FAR ALAYDRUS (Batu Pahat, Malaysia)


Al Allamah Arifbillah Azzahid Al Habib Ali bin Ja’far bin Abdul Qadir bin Salim Alaydrus, dilahirkan di Purwakarta, Jawa Barat pada tahun 1919 M. Tak banyak yang tahu memang jika beliau dilahirkan di Nusantara, karena hanya tujuh tahun beliau disana. Setelah itu beliau hijrah ke Singapura, lalu kembali lagi ke Indonesia selama dua tahun. Tahun 1929 M beliau hijrah lagi ke Singapura, dan menetap disana hingga 1942 M. Dari sana beliau hijrah lagi ke Batu Pahat, Johor, Malaysia hingga wafat, dari itulah beliau dikenal dengan nama Habib Ali Batu Pahat.

Ayahnya, Habib Ja’far, pertama kali datang dari Yaman, ke Singapura lalu ke Purwakarta pada kisaran tahun 1930-an. Beliau kemudian pulang lagi ke Tarim, Yaman dan wafat disana pada tahun 1976 M. Habib Ja’far mempunyai 10 orang anak laki-laki, yaitu Habib Ali sendiri, Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir, Habib Idrus, Habib Thoha, Habib Ahmad, Habib Abu Bakar, Habib Thohir dan Habib Alwi. Juga beberapa orang anak perempuan, diantaranya yang masih ada adalah Syarifah Gamar.

Habib Ali adalah seorang Ahlubait yang menjadi cerminan kehidupan Zuhud zaman ini. Sungguh kemurahan adab dan kerendahan akhlak beliau teramat memikat dan membuat semua orang berdecak kagum, hingga menangis haru bilamana menatap kehidupan beliau yang sederhana, bertolak belakang dengan derajat beliau yang tinggi di sisi Allah SWT. Saking mulianya beliau dimata ulama-ulama dan kaum Muslimin, Al Allamah Arifbillah Al Musnid Assayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki Al Hasani sampai menggubah sebuah Qashidah untuk memuji akhlak beliau.

Kelembutan tutur kata dan santun sikapnya membuat siapa saja yang menziarahinya merasa nyaman. Diantara sifat mulia beliau, jika ada yang bertamu kepada beliau, sang tamu tidak diizinkan pulang sebelum mendo’akan beliau, padahal tamu tersebut datang dengan maksud meminta do’a dan keberkahan beliau. Yang datang menziarahi beliau bukan hanya dari kalangan awam saja, namun kaum alim ulama pun tak ketinggalan. Diantara mereka adalah (Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki Al Hasani Abuya Maliki).

Suatu ketika, Abuya Maliki teramat rindu ingin berjumpa dengan datuknya, Rasulullah SAW. Kemudian beliau memutuskan untuk pergi ke Malaysia dan menziarahi Habib Ali. Beliau masuk dan beberapa waktu berada di dalam bersama Habib Ali. Setelah itu beliau keluar dalam keadaan menangis, sambil berkata, “Hajatku telah terkabul, hajatku telah terkabul.” Maksudnya hajat beliau ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW telah terkabul dengan washilah Habib Ali.

Selain Abuya Maliki, ulama besar yang juga sering menziarahi beliau adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf (Al Quthub), Habib Umar bin Hafidh BSA, Habib Anis bin Alwi Al Habsyi, Habib Salim bin Abdullah Asy Syahthi (Sultanul Ulama), Habib Zain Bin-Sumaith (Mufti Madinah), Habib Umar bin Hamid Al Jailani (Mufti Makkah), dll. Diantara mereka yang datang kemudian pulang dengan membawa mutiara ilmu dan nasihat, serta kehangan dari keagungan akhlak beliau. Beliau amat dirindukan oleh setiap orang yang pernah mengunjunginya.

Kamis petang, tanggal 28 Jumadil Akhir 1431 H (13 Mei 2010 M), 40 hari setelah kewafatan Al Quthub Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf (Jeddah), sebuah bintang bersinar dari Bani Alawi tenggelam meninggalkan dunia yang sepanjang hidupnya beliau lawan dengan kezuhudan. Habib Ali yang agung wafat meninggalkan kefanaan menuju keabadian. Jutaan manusia datang berbondong-bondong bertakziah ke kediaman beliau. Saking banyaknya pelayat, jenazah beliau baru selesai dimandikan pukul 09.30 pagi, dan dimakamkan seusai shalat Jum’at. Beliau meninggalkan tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Mereka adalah Habib Muhammad, Habib Husain, Habib Umar dan Syarifah Khadijah.

1 komentar: